L DECK

Mã sản phẩm: ALD17

Kích thước: 300x300x30 (mm)

Ứng dụng: Sàn

Màu sắc: Dark Grey, Grey, Brown, Cherry, Sandy

0901 869 600