A14

Mã sản phẩm: A14

Kích thước: 25x50x2000 (mm)

Ứng dụng: Sàn

Màu sắc: Dark Grey, Grey, Brown, Cherry, Sandy

0901 869 600