Kitchen 032
Ancient wood 46
Kích thước : 15x90cm, 90x60cm, 30x90, 20x90
Bề mặt : Matt
Màu : Black
Xem chi tiết

Finished: Matt

Size: 60x90cm I 30x90cm I 20x90cm I 15x90cm

Application: Living room, garden, kitchen and bedroom.

Ứng dụng liên quan
0901 869 600